Ceník pronájmu a pořádání akcí v areálu „Jezero“ – Poděbrady


a) pronájem stánku do 5 m šířky a 2 m hloubky                           500,- Kč /1 den,

každý další metr stánku                                                                 100,- Kč/ 1 den,

 

Žádosti provozovatel posuzuje individuálně- dle nabízeného sortimentu prodeje stánku a upozorňuje, že na vydání souhlasu není právní nárok.

 

b) pronájem ploch pro pořádání kulturních a sportovních akcí

- pro provozovatele stánků s občerstvení umístěných v areálu        1.500,- Kč / žádost,

- ostatní                                                                                         5,- Kč / m2a den,

 

c) pronájem celého areálu

- v hlavní sezoně (červen – srpen)-vzhledem k naplnění prioritní funkce Jezera (pro volnočasové aktivity                                                                      nelze

- ve vedlejší sezoně (15. 5. – 31. 5., 1. 9. – 15. 9.)                         5.000,- Kč / 1 den

 

Cena zahrnuje přítomnost minimálně jednoho plavčíka (8.00-20.00 hod) a od 20.00 do 8.00 hod. pracovníka ostrahy. Dále cena obsahuje možnost využití sociálních zařízení za podmínek stanovených v Pravidlech pro pořádání kulturní, sportovní a společenské akce v areálu „Jezero“ – Poděbrady.

 

V období 1.1 až.14.5 a 16.9 až 31.12 lze areál Jezera, či jeho část pronajmout po dohodě s TSMP s.r.o. na základě individuální dohody. V tomto období nemohou TSMP s.r.o. poskytovat některé služby, nebo je mohou poskytnout v omezené míře s ohledem na roční období a funkčnost některých zařízení Jezera Poděbrady.

 

d) ostatní

Skladovací prostor                                                    100,- Kč / 1 den / kabinka,

Elektrická přípojka                                                    50,- Kč / 1 den + skutečná spotřeba el.energie,

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o. 2015