Ceník pronájmu a pořádání akcí v areálu „Jezero“ – Poděbrady


a) pronájem stánku mimo jakékoliv občerstvení do 5 m šířky a 2 m hloubky                           500,- Kč /1 den,

každý další metr stánku                                                                                                              100,- Kč/ 1 den,

 

Žádosti provozovatel posuzuje individuálně- dle nabízeného sortimentu prodeje stánku a upozorňuje, že na vydání souhlasu není právní nárok.

 

b) pronájem celého areálu

- v hlavní sezoně (červen – srpen)-vzhledem k naplnění prioritní funkce Jezera            nelze

- ve vedlejší sezoně (15. 5. – 31. 5., 1. 9. – 15. 9.)                                                   5.000,- Kč / 1 den

 

 

V období 1.1 až.14.5 a 16.9 až 31.12 lze areál Jezera, či jeho část pronajmout po dohodě s TSMP s.r.o. na základě individuální dohody. V tomto období nemohou TSMP s.r.o. poskytovat některé služby, nebo je mohou poskytnout v omezené míře s ohledem na roční období a funkčnost některých zařízení Jezera Poděbrady.

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o. 2015